Pensin tuotteet alan uusimpien vaatimusten mukaisia

26.5.2021 voimaantuleva uusi EU:n lääkinnällisten laitteiden asetus (2017/745) asettaa potilaiden siirto- ja kuljetusratkaisujen riman korkeammalle. Jotta alalla voi jatkossa toimia uskottavasti ja laillisesti, laitevalmistajien pitää täyttää uudistuneen lainsäädännön vaatimukset. Pensillä tämä on kunnossa. Kaikki tuotteet on katselmoitu uuden lainsäädännön mukaisesti ja niiden vaatimustenmukaisuus on uusittu. Tuotteet ovat jatkossakin CE-merkittyjä luokan I lääkinnällisiä laitteita.