Anna mahdollisuus ensihoidon ergonomisille työtavoille

Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoidon lehtori Juha Jormakka kehottaa jokaista paareja hankkivaa tutustumaan Pensin ergonomisiin tuotteisiin.

–Pensi on uskaltanut suunnitella monitoimipaarit täysin eri näkökulmasta kuin muut paarivalmistajat: ne vastaavat käyttötilanteiden haasteisiin. Koska Pensin paarit poikkeavat muista markkinoilla olevista tuotteista, niiden kokeiluun liittyy monesti ennakkoasenteita. Paarien käsittelyn oppii kuitenkin hyvin nopeasti, jopa vartissa, ja niihin tutustuminen antaa uudenlaista näkökulmaa työergonomiaan, Jormakka lupaa.

Suunniteltu käyttäjiä kuunnellen

–Pensin paarit ovat ergonomisuudessaan kilpailijoita edellä monella saralla. Tuotekehitystä tehdään paitsi käyttötilanteiden, myös käyttäjien palautteen ehdoilla. Erilaisiin käyttäjähaasteisiin on vastattu paariin liitettävien lisävarusteiden avulla. Näin samoja paareja voidaan käyttää hieman eri tavoilla tai vuosia sitten hankitut paarit vastaavat myös uusiin tarpeisiin.

–Itse pidän Pensin paarien keveydestä ja monikäyttöisyydestä etenkin kaupunkiolosuhteissa. Paarien kanssa mahtuu hyvin ahtaisiin käytäviin, portaikkoihin tai pieniin hisseihin. Olen käyttänyt Pensin paareja aiemmassa työssäni ensihoitajana. Saimaan ammattikorkeakoulussa olemme käyttäneet Pensin paareja puolisentoista vuotta opetuksessa, ensiapupäivystyksessä ja esittelyissä. Haluamme pitää opetuskäytössä mahdollisimman paljon malleja eri valmistajilta, joten meillä on kokemusta myös kilpailevista tuotteista.

Kansainvälinen suosio yllätti

–Yllätyin siitä, että Venäjällä Pensin paareja pidetään ikään kuin normina: Pensin paarit ovat kaikkein halutuimpia ja niissä on suomalaisen laadun leima. Pensin ambulanssituotteet ovat paitsi innovatiivisia myös erittäin laadukkaita ja kestäviä, joten ne vastaavat kyllä loistavasti venäläisten mielikuvia, Jormakka sanoo.

–Myös brittivieraidemme positiivinen palaute yllätti. Esittelytilanteessa alan ammattilaiset kokivat ensinäkemältä Pensin paarit monimutkaisiksi ja vaikeiksi käyttää, sillä ne poikkesivat niin paljon heillä käytetyistä malleista. Puolen tunnin testaamisen jälkeen britit kuitenkin totesivat, että he haluavat juuri tällaiset!

–Saimaan ammattikorkeakoulun ja Pensin yhteistyö on sujunut mallikkaasti: saamme apua, tukea ja koulutusta aina kuin sitä tarvitsemme. Opetus- ja esittelytilanteet ovat näyttäneet minulle, miten toimivalla tuotteella voidaan murtaa myös juurtunutta muutosvastarintaa. Suosittelen tutustumaan Pensin paareihin avoimin mielin, sillä se saattaa muuttaa käsityksesi ensihoidon työskentelytavoista!

Saimaan ammattikorkeakoulu tarjoaa kansainvälistä koulutusta sosiaali- ja terveysalalla. Ensihoidon opiskelu on käytännönläheistä: perustaidot opitaan ohjatuissa laboratorio- ja simulaatiotilanteissa.