Ta dig ergonomiskt över hinder. Snabb att använda även på trånga platser. Förmånligast att använda. Marknadens lättaste och mest hållbara.

Den lättaste och mest hållbara lösningen för patienttransport

Pensi löser utmaningarna inom patienttransport. Våra flexibla förflyttningsbårar är de lättaste och mest hållbara på marknaden. Vi producerar ergonomiska lösningar för hela förflyttningskedjan och erbjuder de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Aktuellt

Konferenser och mässör i 2019

Pensi ska delta i olika konferenser och mässor 2019. Den första är RettMobil i Fulda, Tyskland i Maj.

Lue lisää »

Nya websidor för Pensi

Pensi har uppdaterad websidor. Välkommen!

Lue lisää »

Förhöjning för bårsläde

Nyhet för bättre lastnings- och vårdhöjd och ännu lättare rengöring av ambulans. Används med Pensi bårsläde. Vänligen kontakt vår försäljning för ytterligare information!

Lue lisää »