Konferenser och mässör i 2019

Pensi ska delta i olika konferenser och mässor 2019. Den första är RettMobil i Fulda, Tyskland i Maj.