Flexibla bårar för ambulans och hela förflyttningskedjan

Pensis multifunktionella bårar är lämpade för samtliga skeden av patienttransport och passar nästan alla fordon. Patienten kan förflyttas med samma bår från olycksplatsen till sjukhuset.

Pensis bårar är lätta och ergonomiska att hantera och behagliga för patienten. Multifunktionsbårarna kan anpassas enligt patientens ställning från liggande till sittande, får plats i trånga utrymmen och löser utmaningarna inom lastning, är lätta och tar inte mer plats än en vanlig bår, tvärtom!

Med våra multifunktionsbårar, övriga förflyttningsprodukter och innovativa extrautrustning kan vi skapa en individuell helhetslösning som passar just era behov. Eftersom produkterna utgår från unika lösningar lönar det sig att jämföra deras flexibilitet med övriga produkter på marknaden. Fråga mer och planera en unik lösning tillsammans med Pensis experter!