Mångsidiga bårar för hela patientförflyttning- och transportkedja, för ambulanser och andra vägfordon som är godkända för bårtransport

Pensis bårar anpassar grundligt till att flytta en patient. Patienten kan flyttas och transporteras ergonomiskt i de flesta fallen med samma båren från startpunkten till en vårdinrättning.

Pensis bårar är enkla och ergonomiska för yrkesmässiga vård- och transportpersonal att hantera, och bekvämt och säkert för patienter. Multifunktionsbår kan justeras vid behov till stolsläge, den passar in i trånga utrymmen och löser utmaningarna med lastning in i ett fordon. Och den väger inte eller kräver mer utrymme än en traditionell stötnings bår – tvärtom!

Med mångsidiga bårar, andra förflyttning- och transportprodukter och innovativa frivilliga tillbehör kan man skapa en individuell, fullständig lösning för era behov. Eftersom produkter baserar på unika lösningar, lönar det sig att jämföra deras mångsidighet med andra produkter på marknaden.

Kontakta oss, och vi ska planera tillsammans en lösning för patientförflyttning och transport.