Bårars fäst- och lastningsanordningar för ambulanser och andra vägfordon som är godkända för bårtransport

Bårars fäst- och lastningsanordningar hjälper yrkesmässiga vård- eller transportpersonal att lasta en patient som ligger på båren in i ett vägfordon och ta honom/henne ut, och låsa båren i vägfordon säkert under transport. Dessutom med frivilliga tillbehör kan en patient som ligger på båren flyttas till en bättre vårdposition i fordon.

Ta kontakt, och vi ska planera tillsammans den bästa lösningen för era behov.