Användarerfarenheter av Pensis produkter

Enligt våra kunder underlättar Pensis ergonomiska produkter akutvårdarnas arbete och effektiverar förflyttning av patienter. Den förbättrade arbetsergonomin tar sig även uttryck som minskad sjukfrånvaro.

Vårt mål är att planera en lösning som beaktar kundens behov under hela transportprocessen och inte endast bidrar till exempelvis ergonomisk lastning eller lättare förflyttning av patienten. Samtidigt strävar vi efter att förutsäga användningssituationer och användarnas och patienternas behov även i framtiden.

Läs mer om vilka utmaningar vi har funnit lösningen på och berätta för oss om dina egna utmaningar!