Föregångare inom förflyttning av patienter

Pensi är en förgångare inom patienttransport vars innovativa lösningar förnyat branschen som helhet under flera decenniers tid. Vi vill lösa utmaningarna inom patienttransport även i framtiden och utvecklar därför kontinuerligt våra produkter för att klara av olika användningssituationer.

Pensis ambulans- och förflyttningsprodukter är kända världen över för deras höga kvalitet, hållbarhet och unika innovationer. Inom vår produktutveckling och produktion som helhet ligger fokus sedan flera årtionden tillbaka på att gör patienttransporter och akutvårdares arbete smidigare och lättare. Genom att fokusera på vår kärnkompetens kan vi erbjuda de främsta produkterna på marknaden till ett kostnadseffektivt pris.

Pensi har introducerat flera nyheter på marknaden: Bland annat stålbårar på 1970-talet, multifunktionsbårar av kompositstruktur på 1990-talet och eldriven lastning på 2010-talet. Du kan läsa mer om vår produktutvecklings historia här »

Pensis innovativa lösningar används redan i flera länder. Vår egen produktion och produktutvecklig finns i Finland men vi utvecklar våra produkter för att motsvara behoven på lokala marknader i samarbete med lokala användare och samarbetspartner. Vi strävar alltid efter långsiktigt samarbete. Vi vill hjälpa våra kunder utveckla sin arbetsmiljö och sina arbetsmetoder samt göra förflyttningarna mer kostnadseffektiva.