Pensi – Löfte om kvalitet

Pensis innovativa produkter transformerar ambulanspersonals arbetsmetoder, men framför allt är våra produkter pålitliga och hållbara. Vi tar det på allvar att våra produkter fungerar väl och att våra kunder kan driva sin dagliga verksamhet smidigt. Vi erbjuder service tills slutet av produkternas livslängd och försvinner inte efter köpet.

Pensis produkter är CE-märkta medicintekniska produkter i klass I. De uppfyller de kraven både den nya EU förordningen om medicintekniska produkter (2017/745) och tillämpliga delar av standarder 1865 och 1789.