Progressiva material och lång erfarenhet

Den höga kvaliteten hos Pensis produkter garanteras av innovativa material, nästan 40 år av produktutveckling och lång erfarenhet av tillverkning av ambulansprodukter. Vi utvecklar ständigt våra produkter på marknadens villkor. Därför finns vår produktion och produktutveckling under samma tak.

I tillverkningen av våra huvudprodukter används lätta och hållbara kompositmaterial. Produkterna med kompositstruktur lämpar sig för utmanande förhållanden och är lätta att rengöra. Vi började tillverka bårar med kompositstruktur redan på 90-talet som första företag i världen. Många andra tillverkares bårar tillverkas än idag av metall.

Pensi har flera årtiondens erfarenhet av tillverkning av ambulans- och förflyttningsprodukter. Vi undersöker ständigt nya innovativa material och utvecklar våra produkter i samarbete med användarna.