Pensi bårsläde för Pensi 2000MA multifunktionsbår

Med Pensi bårsläde yrkesmässiga vård- eller transportpersonal lastar en patient som ligger på Pensi 2000MA multifunktionsbåren säkert in i ett vägfordon och tar honom/henne ut, och låser båren i vägfordon säkert under transport. Med frivilliga tillbehör kan en patient som ligger på båren flyttas till en bättre vårdposition i fordon också i sidled.

Produkts maximal livslängd: 8 år.

Ta kontakt, och vi ska planera tillsammans den bästa lösningen för era behov.