Pensi Carbon -bår

För ambulanser och andra vägfordon som är godkända för bårtransport

  • Lasta båren in/Ta båren ut från ett fordon lättare
  • Ta patienten till båren till exempel direkt från stående position
  • Flytta patienten med mindre belastning – och i de flesta fallen med endast en bår
  • Rör dig lätt i trånga utrymmen
  • Gå mjukt nerför trappan

Tillverkare: Frestems Oy