Pensi Universal släde för andra tillverkares bårar

Pensi Universal släde hjälper yrkesmässiga vård- eller transportpersonal att lasta en patient som ligger på båren säkert in i ett vägfordon och ta honom/henne ut, och vid behov flytta en patient som ligger på båren på längden till en bättre vårdposition i fordonet, och med en frivillig tillbehör också i sidled.

Produkts maximal livslängd: 8 år.

Säkerställ från din bårens tillverkare om den är kompatibel med Pensi Universal släde.

Pensi Universal släde ingår inte bårens lås.

Ta kontakt, och vi ska planera tillsammans den bästa lösningen för era behov.