pensi-parensi-kaytavalla.jpg

Mångsidiga produkter ger besparingar och förbättrar ergonomi

Pensis mångsidiga produkter förbättrar kvalitet och effektivitet av patientförflyttning och transport. Vi bjuder till yrkesmässiga vård- och transportpersonal lätta och hållbara förflyttning- och transportlösningar – med kostnadseffektiva driftskostnader. Pensis produkter baserar på innovativa och unika lösningar. Därför lönar det sig att jämföra deras mångsidighet med andra produkter på marknaden.

Enligt användarerfarenheter och Arbetshälsoinstitutets undersökning förbättrar Pensis produkter yrkesmässiga vård- och transportpersonals ergonomi, och gör deras arbete lättare och mer effektiv. De vanligaste utmaningarna av yrkesmässiga användarna i patientlyftningar, förflyttning och lastning in i ett fordon har uppmärksammats redan då produkterna utvecklas. Patienternas förflyttning- och transportprodukter är lätt att använda, och på jämnt underlag kan några av Pensi produkter som bårar används även ensam.

Genom att välja Pensis produkter, väljer du också ett lättare sätt att arbeta. Vi tar hand om att ni har en lösning som är kostnadseffektiv och fungerar väl i långa loppet. Vi försvinner inte efter köpet, utan hjälper dig att använda produkter och utveckla patientförflyttning- och transportkedjan. Produkterna tål intensiv användning. Vid behov utför vi underhållet för alla produkter, snabbt och effektivt förstås.

Pensis produkter är CE-märkta medicintekniska produkter i klass I. De uppfyller de kraven både den nya EU förordningen om medicintekniska produkter (2017/745) och tillämpliga delar av standarder 1865 och 1789.

Den fullständiga lösningen för era behov är enklast att planera tillsammans med Pensis experter. Ta kontakt, och vi ska hitta en lösning tillsammans på dina utmaningar i patientförflyttning och transport.