Pensis försäljningsvillkor

Pensi har som mål att överträffa kundernas förväntningar.

Vi håller våra löften och satsar på kundnöjdheten. Alla våra anställda bidrar med sin egen arbetsinsats till den höga kvaliteten hos de lösningar vi levererar till kunderna.

Läs mer om Pensis försäljnings- och leveransvillkor » (ladda ner pdf)