Pensis bär- och förflyttningsstolar för ambulans

Liksom de övriga Pensi-produkterna är bär- och förflyttningsstolarna utformade för att tåla intensiv användning i krävande förhållanden.

Pensis stolar är inte evakueringsstolar avsedda för sporadisk användning utan samma stol kan användas intensivt i upp till flera år. Även om stolarna är avsedda för olika användningssyften är de alla formgivna med tanke på ergonomi och användbarhet.

Fråga mer så planerar vi en unik lösning för just era behov!