FÖREGÅNGARE INOM FÖRFLYTTNING AV PATIENTER

Pensi Rescue Oy

Pensi är en förgångare inom patienttransport vars innovativa lösningar förnyat branschen som helhet under flera decenniers tid. Vi vill lösa utmaningarna inom patienttransport även i framtiden och utvecklar därför kontinuerligt våra produkter för att klara av olika användningssituationer.

Pensis ambulans- och förflyttningsprodukter är kända världen över för deras höga kvalitet, hållbarhet och unika innovationer. Inom vår produktutveckling och produktion som helhet ligger fokus sedan flera årtionden tillbaka på att gör patienttransporter och akutvårdares arbete smidigare och lättare. Genom att fokusera på vår kärnkompetens kan vi erbjuda de främsta produkterna på marknaden till ett kostnadseffektivt pris.

Pensi har introducerat flera nyheter på marknaden: Bland annat stålbårar på 1970-talet, multifunktionsbårar av kompositstruktur på 1990-talet och eldriven lastning på 2010-talet.
 
Pensis innovativa lösningar används redan i flera länder. Vår egen produktion och produktutvecklig finns i Finland men vi utvecklar våra produkter för att motsvara behoven på lokala marknader i samarbete med lokala användare och samarbetspartner. Vi strävar alltid efter långsiktigt samarbete. Vi vill hjälpa våra kunder utveckla sin arbetsmiljö och sina arbetsmetoder samt göra förflyttningarna mer kostnadseffektiva.

PRODUKTUTVECKLING

VI LÖSER UTMANINGARNA INOM PATIENTTRANSPORT

Över 50 år långa produktutveckling har vi löst större och mindre utmaningar inom patienttransport. Vårt mål är att göra akutvårdares arbete lättare genom att avlägsna fysiska lyft och dåliga arbetsställningar i patienttransoportkedjan som helhet. Vi utvecklar ständigt våra produkter för att passa olika användningssituationer tillsammans med användarna.

Vi studerar progressiva materialalternativ för att hitta de mest hållbara och förstklassiga lösningar som första företag i världen. Vi introducerade bårar av stål som första i världen redan på 1970-talet. På 1990-talet övergick vi till att tillverka bårar av lätt kompositmaterial, återigen som första i världen.

Pensi är känt världen över för sina innovativa lösningar som förnyar branschen som helhet. Våra idéer för multifunktionella bårar har revolutionerat hela patienttransportprocessen och möjliggjort ännu bättre arbetsergonomi. Som föregångare inom branschen har vi lanserat bl.a. eldriven lastning. som gör förflyttningar av patienter ännu tryggare och lättare.

Tack vare vår aktiva produktutveckling är våra lösningar även de mest förmånliga på marknaden sett till sin kostnadseffektivitet. Kostnadseffektiviteten skapas dessutom av produkternas kvalitet och hållbarhet samt anpassningsbarhet för olika användningsändamål. Vi utvecklar ständigt innovativ extrautrustning som gör bårarna och våra övriga transportprodukter ännu mer multifunktionella.

PRODUKTION

PROGRESSIVA MATERIAL OCH LÅNG ERFARENHET

Den höga kvaliteten hos Pensis produkter garanteras av innovativa material, nästan 40 år av produktutveckling och lång erfarenhet av tillverkning av ambulansprodukter. Vi utvecklar ständigt våra produkter på marknadens villkor. Därför finns vår produktion och produktutveckling under samma tak.

I tillverkningen av våra huvudprodukter används lätta och hållbara kompositmaterial. Produkterna med kompositstruktur lämpar sig för utmanande förhållanden och är lätta att rengöra.

Vi började tillverka bårar med kompositstruktur redan på 90-talet som första företag i världen. Många andra tillverkares bårar tillverkas än idag av metall.

Pensi har flera årtiondens erfarenhet av tillverkning av ambulans- och förflyttningsprodukter. Vi undersöker ständigt nya innovativa material och utvecklar våra produkter i samarbete med användarna.

KVALITETSLÖFTE

PENSI – LÖFTE OM KVALITET

Pensis innovativa produkter transformerar ambulanspersonals arbetsmetoder, men framför allt är våra produkter pålitliga och hållbara. Vi tar det på allvar att våra produkter fungerar väl och att våra kunder kan driva sin dagliga verksamhet smidigt. Vi erbjuder service tills slutet av produkternas livslängd och försvinner inte efter köpet.

Pensis produkter är CE-märkta medicintekniska produkter i klass I. De uppfyller de kraven både den nya EU förordningen om medicintekniska produkter (2017/745) och tillämpliga delar av standarder 1865 och 1789.