PRODUKTER

MÅNGSIDIGA BÅRAR FÖR HELA PATIENTFÖRFLYTTNING- OCH TRANSPORTKEDJA, FÖR AMBULANSER OCH ANDRA VÄGFORDON SOM ÄR GODKÄNDA FÖR BÅRTRANSPORT

Med mångsidiga bårar, andra förflyttning- och transportprodukter och innovativa frivilliga tillbehör kan man skapa en individuell, fullständig lösning för era behov. Eftersom produkter baserar på unika lösningar, lönar det sig att jämföra deras mångsidighet med andra produkter på marknaden.

Pensi Carbon -bår

Med båren yrkesmässiga vård- eller transportpersonal kan flytta patienten utanför vägfordon och transportera i vägfordon låst i en godkänd fästanordning, till exempel Ergomy Total..

Ergomy TOTAL

Ergomy TOTAL är avsedd för att hjälpa yrkesmässiga vård- eller transportpersonal lasta en patient på Pensi CARBON -bår in i en ambulans eller ett fordon godkänt för bårtransport.

SERVICE OCH RESERVDELAR

FÖR EN SMIDIG VARDAG

Pensis ambulansprodukter är utformade för intensiv användning i krävande förhållanden. Bårarna och den övriga transportutrustningen utvecklas för att vara så lättskött och lätt att underhålla som möjligt.

Vid behov är servicen effektiv. Pensis internationella servicenätverk betjänar dig lokalt. Som kund hos oss behöver du inte lägga ner tid på att leta efter reservdelar utan får dem av vår lokala reservdelsavdelning. Vi hjälper dig även i valet av reservdelar om du önskar göra produkterna ännu mer flexibla.

GARANTI

HÅLLBARA OCH FÖRSTKLASSIGA AMBULANSPRODUKTER

Pensis ambulansprodukter är utformade för intensiv användning i krävande förhållanden. Bårarna och den övriga transportutrustningen utvecklas för att vara så lättskött och lätt att underhålla som möjligt.

Samtliga Pensi-produkter har ett års garanti. Våra produkter är dock utformade för flera års användning i krävande förhållanden.

Läs mer om Pensis garantivillkor » (ladda ner pdf)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Pensi har som mål att överträffa kundernas förväntningar. Vi håller våra löften och satsar på kundnöjdheten. Alla våra anställda bidrar med sin egen arbetsinsats till den höga kvaliteten hos de lösningar vi levererar till kunderna.