Pensi hittar en lösning på utmaningar i patientförflyttning och transport.

Mångsidiga, lätta och hållbara produkter för att flytta och transportera patienter

Våra bårar, fästanordningar och stolar gör yrkesmässiga vård- och transportpersonals arbete lättare, underlättar ergonomiskt arbete, och stödjer både yrkesmässig personalens och patienternas säkerhet.

PENSI CARBON

För ambulanser och andra vägfordon som är godkända för bårtransport.​

Let heavy be light

Vi bringar lösningar på hela patientens förflyttning- och transportkedja, och lovar låga driftskostnader.